Prawo administracyjne

Reprezentujemy interesy naszych klientów przed organami administracji rządowej oraz organami samorządu terytorialnego.

Oferujemy również naszą pomoc w przypadku postępowań sądowych toczących się przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Na życzenie naszych klientów przygotowujemy wnioski, zażalenia, odwołania, skargi oraz skargi kasacyjne.