Prawo cywilne i rodzinne

Kancelaria oferuje pomoc w zakresie dochodzenia należności pieniężnych, uzyskiwania nowych praw, jak również w sprawach dotyczących ustalenia istnienia stosunków prawnych i praw. Prowadzimy dla Państwa między innymi spory o odszkodowania, sprawy o ochronę dóbr osobistych, sprawy dotyczące nieruchomości oraz sprawy z zakresu prawa spadkowego. W miarę potrzeb naszych klientów przygotowujemy również osobno pisma procesowe, w szczególności: pozwy, wnioski, zażalenia, apelacje oraz skargi kasacyjne.

W zakresie prawa rodzinnego oferujemy Państwu naszą pomoc w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem, adopcji, opieki i kurateli, alimentów, ustalenia ojcostwa, ustalenia macierzyństwa, zaprzeczenia ojcostwa, zaprzeczenia macierzyństwa, uznania dziecka oraz unieważnienia uznania dziecka.

Reprezentujemy także Państwa interesy w sporach dotyczących podziału majątku wspólnego małżonków, w sprawach o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa oraz o stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.