Prawo karne

Kancelaria reprezentuje Klienta na wszystkich etapach postępowania karnego, podejmując działania zarówno w charakterze obrońcy jak i pełnomocnika pokrzywdzonego. Naszym celem jest ochrona Klienta przed ryzykiem kary lub jej zminimalizowanie oraz efektywna ochrona i dbałość o interesy osoby pokrzywdzonej.

W postępowaniu przygotowawczym pomoc adwokata polega na udzieleniu wyczerpującej porady odnośnie sytuacji prawnej Klienta, opracowaniu linii obrony, zgromadzeniu niezbędnych dowodów, zapewnieniu wsparcia i pomocy przy każdej czynności procesowej z udziałem Klienta.

W postępowaniu sądowym ustosunkujemy się do aktu oskarżenia, przygotujemy Klienta do sprawy i wystąpienia przed sądem, zapewnimy merytoryczną obronę w oparciu o przygotowaną wcześniej linię obrony.

W postępowaniu wykonawczym czynności adwokata pozwolą ustosunkować się do sytuacji prawnej skazanego i podjąć starania np. o odroczenie kary, przerwę w jej wykonywaniu lub przedterminowe warunkowe zwolnienie.