Prawo gospodarcze

W zakresie prawa handlowego i gospodarczego Kancelaria zajmuje się zakładaniem i likwidacją spółek, sprzedażą udziałów, oraz wpisami zmian i rejestracją w KRS. Przygotowujemy umowy prawa handlowego, statuty, regulaminy, zasady ładu korporacyjnego.