Prawo pracy

Kancelaria świadczy pomoc w dochodzeniu roszczeń przed sądami pracy. Prowadzimy dla Państwa między innymi sprawy o bezskuteczność wypowiedzenia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy i płacy, jak również spory sądowe dotyczące kar porządkowych i świadectw pracy, a także związane z mobbingiem.

Naszych klientów reprezentujemy także w sprawach o odszkodowania w przypadku wystąpienia nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy prawa wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy.

Przygotowujemy również dla Państwa umowy o pracę, kontrakty menadżerskie, umowy o zakazie konkurencji, regulaminy pracy i wynagradzania.